POPIS VAŽNIJIH IZVEDENIH OBJEKATA (Tomislav Petrinjak d.i.a.)

 1. Oblasni centar za kontrolu letenja Aerodrom Zagreb, Zagreb
  (sa radnom grupom)

 2. Tvornica modne konfekcije “TUROPOLJAC”, V. Gorica, Zagreb

 3. Stambeno poslovni objekt, Gornji Vakuf

 4. Stambeno naselje Grabrik– netto stanovi 9 800 m2, Karlovac

 5. Kuglana SD Trešnjevka, Zagreb

 6. Stambeni kompleks Voltino naselje – netto stanova 40000 m2, Zagreb
  (sa Đ. Mirković i H. Paljan)

 7. Opskrbni centar Slavija - 1 135 m2, Samobor

 8. Stambeni objekt P + 8 – netto stanovi 12 600 m2, Karlovac
  (sa Đ. Mirković)

 9. Dom umirovljenika “Sveta Ana”, -10 500m2 Sopot, Zagreb
  (sa Đ. Mirković)
  I nagrada na javnom natječaju


 10. Stambeni niz C-16 – netto stanovi 6 000 m2, Obrovac

 11. Tvornica za finalizaciju građ. stolarije – 18 400 m2, Lomnica

 12. Stambeni objekt R + 3 – netto stanovi 10 500 m2, Karlovac


13. 
Stambeno naselje Grabrik – netto stanovi 40 000 m2, Karlovac
   

14.
Robna kuća – 4 500 m2, Samobor
I nagrada na javnom natječaju
   
15. Stambeni blok 14, Trešnjevka, Zagreb
   
16. Dogradnja MIOC-a, Zagreb
(sa S. Orešković)
   
17. Dvonamjensko sklonište Šalata, Zagreb
(sa I. Valek)
   

18.
Hotel 1200 ležajeva - 60 000m2, Moskva, SSS
(sa I. Kolbah i S. Nikolić)
   

19.
Bolnica 440 mjesta sa poliklinikom - 60 000 m2, L. Kuznjecki, SSSR (sa I. Plavić)
   

20.
Dom narodnog i tehničkog stvaralaštva - 8 000 m2, Dnjepropetrovsk, Ukrajina
   

21.
Hotel “Zagreb”, -610m2 L. Kuznjecki, Rusija
   

22.
Naselje obiteljskih kuća (10 x 152 m2), L. Kuznjecki, Rusija
   

23.
Rekonstrukcija hotela “Volna” - 15 000 m2, Nižnji Novgorod, Rusija
T. Petrinjak, nagrađen je godišnjom nagradom “Viktor Kovačić” SAH, 1976. godine.
Objekti pod brojevima; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, i 21 navedeni su u Enciklopediji hrvatske umjetnosti.